abenomics – bitsözlük – kripto bilgi kaynağı
abenomics, japonya tarafından başbakan shinz abe'nin yönetimi altında uygulanan ve ülkeyi deflasyonist çöküşten kurtaran bir dizi ekonomik politikadır. japonya'yı deflasyondan kurtarmak için yapısal değişikliklerle bütünleşik ekonomi politikaları benimsendi.

abenomics sıklıkla ülkenin parasal ve mali durumunu etkileyen agresif önlemler olarak algılanır. sırasıyla hükümet harcamaları ve olağandışı merkez bankası politikası yoluyla mali ve parasal teşvikin artırılmasını içerir.

2012 yılında uygulamaya konulan abenomics, 1990'lı yıllardan itibaren japon ekonomisinde yaşanan deflasyonu ve neredeyse durgunluğu ortadan kaldırmak için %2'lik bir enflasyon hedefine ulaşmayı hedeflemiştir. acil hedefi, iç talebi ve gsyi̇h genişlemesini artırmaktı.