80/20 kuralı – bitsözlük – kripto bilgi kaynağı
genellikle pareto i̇lkesi olarak bilinen 80/20 kuralı, belirli bir senaryo veya sistemdeki girdinin yüzde 20'sinin sonucun yüzde 80'ini belirlediğini belirten bir kavramdır.

kavram, bu özel oranın her durumda geçerli olduğunu belirtmez; daha ziyade, tipik bir dağılıma atıfta bulunur. daha geniş anlamda, kavram, az sayıda girdinin çok sayıda sonuç ürettiğini belirtir.

i̇talyan bir ekonomist olan vilfredo pareto, 1897'de, pareto'nun bahçesindeki sağlıklı bezelye kabuklarının yaklaşık yüzde 80'ini bezelye bitkilerinin sadece yüzde 20'sinin ürettiğini gözlemlediğinde bu fikri ortaya attı. daha sonra, i̇ngiltere'de (ve ondan sonra incelediği diğer tüm ülkelerde) nüfusun yüzde 20'sinin toprakların yüzde 80'ine sahip olduğunu gördü. o zamandan beri, çağdaş yaşamın neredeyse tüm yönleri, pareto'nun öngörülen dengesizlik kavramından etkilenmiştir.