kademeli işlem

coinomo
Stock borsacıların aşina olduğu kriptoda ise genelde ayıya girince hatırlanan terimdir. Bir malı portföyün belli bir kısmı ile parçalara bölerek almak ve aynı şekilde satmaktır.
wolfe
almak istenen malın fiyatının uygun olduğu düşünülerek 1/3 veya 1/5 oranında ilk alımın ve düşme çıkma durumlarına göre 2. ve 3. alımların belli oranlarda paylaştırılarak yapılmasıdır. asıl amaç riski bölmek ortalamayı düşürmek ve zararı azaltmaktır.
(bkz:ortalama düşürmek)