bitcoin bazlı stabil coin

unspoken
Oluşturduğu stabil coinlerin karşılığını belli bir adreste bitcoin olarak tutan bir stabil coindir. var mıdır yok mudur bilinmez, olsaydı nasıl olurdu kestirmek güç. sonuçta konu şeffaflık ve güven ise bitcoin bu şeffaflığın ve güvenin tam olarak karşılığıdır.
cryptovboy
kriptonun ve stabil coinlerin doğasına aykırı olduğunu düşündüğüm coin çeşididir. olaya ve yapıya tamamen aykırı ve saçma bir mantıkla ortaya atılmış görüştür.